Críoch le vótáil ar Facebook an tseachtain seo

Tá comhghairdeas déanta ag an an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys T.D., leo siúd a bhfuil baint acu le tionscadal BurrenLIFE, atá curtha ar an ngearrliosta do ghradam mór Eorpach. Tá BurrenLIFE curtha ar an ngearrliosta mar cheann de na 5 Thionscadal Caomhantais Dúlra is fearr san Eoraip le 25 bliana anuas mar chuid de chomórtas atá ag déanamh ceiliúradh ar thionchar chlár maoinithe LIFE an AE.

Tá tacaíocht tughta do bhreis is 4,300 tionscadal LIFE ar fud na hEorpa tríd an gciste LIFE ó 1992 ar chostas de bhreis is €3.4 billiún. Is é BurrenLIFE an t-aon tionscadal Éireannach a cuireadh ar an ngearrliosta ar a bhfuil tionscadail as an mBulgáir, an Spáinn, an Bheilg agus an tSlóivéin. Luaigh na moltóirí tionscadal BurrenLIFE as an ‘tionchar thar barr a bhí aige ar thírdhreach faoi leith... rinne tionscadal na hÉireann ceannródaíocht ar chur chuige nua i leith na feirmeoireachta agus an chaomhantais’. Is féidir leis an bpobal vóta a chaitheamh trí Facebook chun an dá thionscadal is fearr a roghnú.

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Humphreys:

“Tá cáil idirnáisiúnta ar Bhoirinn as a hoidhreacht iontach nádúrtha agus chultúrtha, chomh maith lena traidisiúin feirmeoireachta faoi leith. Cuireadh síolta thionscadal BurrenLIFE ag deireadh na 1990idí trí chomhoibriú idir na feirmeoirí áitiúla agus an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. Bhain an tionscadal triail as réitigh nuálacha ar dhúshláin a bhí le sárú ag feirmeoirí Bhoirne agus chruthaigh sé treoirphlean don fheirmeoireacht inbhuanaithe sa réigiún.

“Tá an treoirphlean sin á chur i bhfeidhm anois trí Chlár Bhoirne, cur chuige atá bunaithe ar thorthaí i leith an chaomantais atá á mhaoiniú faoin gClár Forbartha Tuaithe. Tá buntáiste suntasach eacnamaíoch don réigiún ag teacht as an mbuiséad bliantúil de €3m agus tá an bhail atá ar thimpeallacht de thart ar 30,000ha de na gnáthóga is fearr san Eoraip feabhsaithe dá bharr.

“Is aitheantas iontach é d’Éirinn, do phobal na feirmeoireachta agus do gach duine a raibh baint acu le tionscadal BurrenLIFE ó lar na 1990idí, go bhfuiltear ar an ngearrliosta don ghradam iomráiteach seo. Ba mhaith liom aitheantas faoi leith a thabhairt do shár-iarrachtaí fhoireann an tionscadail le 20 bliain anuas, don tacaíocht leanúnach ó fhoireann mo Roinne agus d’fhadbhreathnaitheacht agus do rannpháirtíocht na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara.  Feictear an obair i mBoirinn anois mar thionscnamh ceannais agus is inspioráid é go náisiúnta agus thar sáile.”

CRÍOCH

Ceisteanna ó na meáin:

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta
An Phreasoifig

Teil: 087 6737338 / (01) 631 3807 / 3838 / 3848 (díreach)

press.office@ahg.gov.ie

www.ahg.gov.ie

Twitter: @DeptAHG

Nótaí do na hEagarthóirí:

Tá vótá ar Facebook chun an dá thionscadal is fearr a roghnú agus iarrtar ar dhaoine tacú le tionscadal BurrenLIFE trína roghnú ar an nasc:  http://wshe.es/hnyso1Ne Críochnóidh an vótáil ar an 10ú Bealtaine agus nochtfar na buaiteoirí ag Searmanas Bronnta Gradam a bheidh ar bun le linn Seachtain Ghlas an AE sa Bhruiséil ar an 30ú Bealtaine.

View Full Article