Chuir Karen Harris i dteannta Gavin Sweeney, a fear céile, agus Rupert Musgrave, cara léi, Lárionad Eachtraíochta Dhún Mór Thoir ar bun breis agus 20 bliain ó shin. Thosaigh siad le cadhcáil, canúáil, saighdeoireacht agus clársheoltóireacht a chur ar fáil. Ag an am sin, d’fhostaigh siad teagascóir páirtaimseartha séasúrach amháin chun cabhrú leo. Faoi láthair, fostaíonn siad cúigear teagascóirí lánaimseartha agus níos mó ná 25 theagascóir pháirtaimseartha shéasúracha. Bhí siad in ann déanamh amhlaidh tar éis cabhair a fháil ó Chomhpháirtíocht LEADER Phort Láirge agus ó Chlár LEADER.

Sa bhliain 2013, rinne na tionscnóirí iarratas ar chistiú faoin mbeart um Ghníomhaíochtaí Turasóireachta a Spreagadh. Ba é ab aidhm dóibh an t-ionad eachtraíochta reatha a fheabhsú trí ghníomhaíochtaí nuálacha nua nach raibh ar fáil in Éirinn a chur ar fáil. Áiríodh leo páirc uisce agus crios forbartha foirne.

Dar le Karen, déanann siad “dianiarracht a oiread daoine áitiúla is féidir a fhostú, ag sroicheadh buaice i míonna an tsamhraidh, ar lena linn a fhostaítear 25 bhall foirne bhreise chun treoir a thabhairt don líon mór custaiméirí a ghineann an gnó anois. Tá foireann cothabhála ar fuireachas freisin chun an t-áitreabh a choinneáil ar ardchaighdeán agus ar mhaithe le gníomhaíochtaí nua a dhearadh agus a fhorbairt”.

Tá Lárionad Eachtraíochta Dhún Mór Thoir ar cheann de na lárionaid eachtraíochta is mó i nDeisceart na hÉireann agus tá an raon is fairsinge gníomhaíochtaí istigh agus amuigh aige. De bharr na hinfheistíochta a rinneadh, reáchtáiltear Campaí Samhraidh ar feadh 9 seachtaine sa samhradh, le linn do leanaí bheith ar saoire i nDún Mór Thoir. Tá tionchar na gníomhaíochta sin ag dul chun tairbhe do na siopaí, na tithe tábhairne agus na bialanna sa cheantar, go háirithe de bharr an mhéadaithe a bhíonn ann ar an líon turasóirí sa cheantar le linn mhíonna an tsamhraidh.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, téigh chuig http://www.dunmoreadventure.com