Táirgí Cáise Buabhaill Maigh Chromtha Teo Feirmeoir agus táirgeoir cáise is ea Johnny Lynch as Cill na Martra i gContae Chorcaí, áit a bhfuil feirm aige. Traochta de bheith ag táirgeadh bainne ar dhroch phraghas i 2009, cheannaigh Johnny 15 buabhall uisce don fheirm i gCill na Martra. Tá 200 buabhall san iomlán ag Johnny anois. Le h-áis nua táirgthe cáise ar an bhfeirm, thosaigh sé féin agus an saineolaí cáise Seán Ferry ag tairgeadh cáise as bainne buabhaill na feirme agus is iad Mozzarella, Ricotta agus Halloumi na cáiseanna a tháirgtear. Níl aon chomhlacht eile ag déanamh na táirgí seo in Éirinn as bainne bhuabhaill faoi láthair. Do bhain an comhlacht gradam óir amach ó Bhord Bia i 2016 as an Mozzarella agus Ricotta a tháirgíonn sé.

Tá cáis de chuid Táirgí Cáise Buabhaill Mhaigh Chromtha ar fáil ar bhonn náisiúnta in ollmhargaí agus ar bhonn mórdhíola chomh maith le margaí na bhfeirmeoirí.

Anois, agus iad sa dara bliain de tháirgeadh cáise, tá aird á thabhairt go hidirnáisiúnta ar an gcomhlacht. D’éirigh leo éacht a bhaint amach le déanaí ag Gradaim Cháise an Domhain 2016 i San Sebastian na Spáinne le ceann de na boinn óir á bhuachan acu dá gcuid mozzarella. Cé go bhfuil méadú ag teacht ar an soláthar bliain i ndiaidh bliana tá Johnny agus a fhoireann faoi bhrú i gcónaí freastal ar an éileamh iontach atá ar an gcáis.

Cuid ríthábhachtach de rath an chomhlachta ar an margadh baile í an tacaíocht atá faighte go dtí seo ó Údarás na Gaeltachta i dtaca le deontais oiliúna agus forbartha agus tacaíochtaí comhairleoireachta, taighde & forbartha. Léiríonn an gradam seo caighdeán na dtáirgí bia ar féidir a sheachadadh ar bhonn domhanda ónár gceantair thuaithe Ghaeltachta a bhuíochas le hobair dhian ár dtáirgeoirí agus an tacaíocht agus comhoibriú ar féidir le hÚdarás na Gaeltachta a sholáthar.

Tá naonúr fostaithe anois ag an gcomhlacht i gceantar tuaithe Gaeltachta Chill na Martra agus tá méadú straitéiseach beartaithe sna blianta amach anseo de bharr an ghradaim domhanda agus mar gheall ar thacaíocht Údarás na Gaeltachta.