Is ionann Lights in the Darkness – Suiteáil Lóchrann agus sampla iontach de thionscadal Ealaíne Pobail i gceantar tuaithe in Éirinn. Ba é a bhí sa tsuiteáil ná 50 lóchrann dhealbhacha ar déanamh fear, ban agus leanaí a leagadh amach in áiteanna éagsúla i mbaile an Longfoirt. Chuathas i mbun an tionscadail mar chuid de chlár imeachtaí an Longfoirt chun comóradh a dhéanamh ar chothrom céad bliain Éirí Amach na Cásca 1916 agus ba é ab aidhm do na lóchrainn dhealbhacha a bhí ann sa tsuiteáil ná siombalú a dhéanamh i leith gach duine a fuair bás, nó a gortaíodh, i rith imeachta 1916 agus ómós a thabhairt do na daoine sin.

Cuireadh an tionscadal seo i láthair an phobail i rith Dheireadh Seachtaine Cuimhneacháin 1916 i gCo. an Longfoirt i mí Aibreáin 2016 agus bhí 5,000 duine i láthair as áiteanna in Éirinn agus thar lear, lena n-áirítear ionadaithe as nascbhailte an Longfoirt, is é sin le rá, Sparks Nevada, i Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus Noyal Chatillon-sur Seiche, i mBriotáin na Fraince. Ba é a bhí i gceannas ar an tionscadal seo ná ealaíontóir pobail darb ainm Tom Meskell, garmhac Patrick Doyle a bhí i measc na 15 dhuine as an Longfort a ghlac páirt in Éirí Amach na Cásca.

Chun fís Tom a bhaint amach, chabhraigh os cionn 100 duine as raon leathan grúpaí pobail agus meánscoileanna sa chontae chun na lóchrainn dhealbhacha a chruthú trí shraith ceardlann in ionaid éagsúla ar fud an Longfoirt thar thréimhse dhá mhí. Bhí an iarracht chomhoibríoch phobail sin ina cabhair maidir le meon úinéireachta a chothú i leith an tionscadail agus a aidhmeanna agus tugadh léargas nua-aimseartha ar chomóradh an trátha cinniúnaigh sin i stair na tíre trí leas a bhaint as tionchair nua chultúrtha agus eitneacha.