I Mol Ludgate sa Sciobairín, Co. Chorcaí, atá ainmnithe as Percy Ludgate, ceannródaí ríomhaireachta a rugadh sa bhaile sa bhliain 1833, tugtar spléachadh iontach ar an tslí ina dtairbheoidh ceantair thuaithe in Éirinn as Plean Náisiúnta Leathanbhanda an Rialtais nuair a chuirfear i gcrích go hiomlán é.

Is é atá i Mol Ludgate ná mol digiteach 10,000 tr. c. a mhaíonn as nascacht 1,000MB agus atá suite i seanfhoirgneamh pictiúrlainne agus báicéireachta. Osclaíodh an mol i mí Iúil 2016 agus is é an chéad acmhainn dá chineál é atá suite i gceantar neamhuirbeach in Éirinn. Luann gnóthaí a oibríonn sa mhol “an luas leathanbhanda gan sárú” mar phríomhchúis le hoibríochtaí a lonnú ansin agus oibríonn na háititheoirí i dtimpeallacht oibre de chineál comhoibríoch cruthaitheach.

Is é atá i bhfís fhadtéarmach an bhoird a rialaíonn oibríochtaí an mhoil ná an Sciobairín a bhunú mar phríomhláthair do chuideachtaí nua teicneolaíochta agus do chuideachtaí teicneolaíochta ilnáisiúnta. I dtaca leis sin de, is é is aidhm don tionscnamh gníomhaíocht suas go 75 fhiontraí dhigiteacha a éascú d’fhonn os cionn 500 post díreach agus 1000 post neamhdhíreach a chruthú i gceantar Iarthar Chorcaí faoin mbliain 2020. Le himeacht aimsire, déanfar na léargais a gheofar mar thoradh ar bhunú Mhol Ludgate a chomhroinnt le ceantair thuaithe eile chun cabhrú le forbairt tuaithe a ghiniúint ar scála níos mó