Is é an príomhchúram atá orainn cur chun feidhme trasrialtais an Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe a chomhordú.  Chomh maith leis sin, féachaimid le haidhmeanna agus cuspóirí an Phlean a chur in iúl agus obair leis an Ambasadóir do Cheantar Tuaithe na hÉireann chun na haidhmeanna agus na cuspóirí sin a mholadh dár gcomhghleacaithe san earnáil phoiblí, do gheallsealbhóirí tuaithe agus don phobal i gcoitinne chun iarracht a dhéanamh an chomhghuaillíocht is leithne is féidir a chur le chéile le haghaidh chur chun feidhme an Phlean agus bhaint amach a chuspóirí.

Tá de chúram orainn freisin príomhghníomhartha áirithe sa phlean a sholáthar. Is iad na gníomhartha is suntasaí díobh ná Beartas Náisiúnta um Fhiontair Shóisialta a fhorbairt agus samhail phromhadh leas na tuaithe a ullmhú le haghaidh beartais agus oibríochtaí de chuid an Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit.