Tá Aonad na Straitéise Tuaithe ag obair faoi láthair ar Bheartas Náisiúnta um Fhiontair Shóisialta a fhorbairt.  Oibríonn fiontair shóisialta ar an mbealach céanna a oibríonn gnáthchuideachtaí. Is é an difríocht, áfach, gurb é is aidhm dóibh cuspóirí sóisialta nó comhshaoil a bhaint amach in ionad an brabús do scairshealbhóirí a uasmhéadú.  Tá an Roinn ag obair le geallsealbhóirí chun forbairt a dhéanamh ar an mBeartas Náisiúnta ina gcuimseofar raon iomlán na gníomhaíochta san earnáil seo.