Is é an Roinn a eagraíonn an comórtas bliantúil náisiúnta seo le tacaíocht ó SuperValu, an príomhurraitheoir, agus ó lear gníomhaireachtaí eile.

Is é atá i gceist leis an gcomórtas go ndéantar na ceantair rannpháirteacha a rátáil de réir gach gné dá dtimpeallacht áitiúil i gcomhréir le catagóirí éagsúla.

Is féidir le bailte agus sráidbhailte páirt a ghlacadh ann. Tugtar “An Baile is Slachtmhaire in Éirinn” ar an mbuaiteoir foriomlán.  Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féachhttp://www.tidytowns.ie/index.php