Fáilte Éireann

Is é Fáilte Éireann an tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta. Tugann sé tacaíocht do thionscal na turasóireachta agus oibríonn sé chun Éire a chothabháil mar cheann scríbe turasóireachta atá ar ardchaighdeán agus iomaíoch.  Cuireann sé raon tacaí praiticiúla gnó ar fáil chun cabhrú le gnóthais turasóireachta a gcuid táirgí agus seirbhísí a bhainistiú agus a chur chun cinn.

Oibríonn Fáilte Éireann le gníomhaireachtaí eile stáit agus le comhlachtaí ionadaíocha ar leibhéal áitiúil agus ar leibhéal náisiúnta chun straitéisí dearfacha praiticiúla a rachaidh chun tairbhe do thionscal na turasóireachta in Éirinn agus do gheilleagar na hÉireann a chur chun cinn agus a chur ar aghaidh.

http://www.failteireland.ie/Business-Tourism.aspx
Turasóireacht Éireann

Is é Turasóireacht Éireann an ghníomhaireacht atá freagrach as oileán na hÉireann a chur chun cinn thar lear mar cheann scríbe saoire agus turasóireachta gnó. Déanann sé ceapadh agus cur chun feidhme ar chláir mhargaíochta den chéad scoth i níos mó ná 20 margadh ar domhan. Chomh maith leis sin, tugann sé deiseanna do chomhpháirtithe tionscail a gcuid táirgí agus seirbhísí a chur chun cinn ina theannta i dtíortha eile.

Soláthraíonn sé cláir mhargaíochta den chéad scoth i 23 mhargadh ar fud an domhain. Cuirtear chun cinn iad os comhair suas go dtí 600 milliún duine gach bliain. Áirítear na nithe seo leis an ngníomhaíocht spriocdhírithe mhargaíochta a dtugtar fúithi: fógraíocht a dhéanamh ar líne, ar an teilifís, i láithreáin amuigh faoin spéir, i bpictiúrlanna, i nuachtáin agus in irisí; ríomh-mhargaíocht; poiblíocht thar lear; margaíocht chomhoibríoch le carraeirí agus le comhpháirtithe eile agus promóisin do thionscal an taistil agus do thomhaltóirí.

https://www.tourismirelandindustryopportunities.com/home