Ceantar Tuaithe
na hÉireann

Fíorú Acmhainneacht na Tuaithe

Tá an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta freagrach as dul chun cinn fadtéarmach eacnamaíoch agus sóisialta a chur chun cinn agus a éascú ar fud na tuaithe in Éirinn. Tá an Roinn freagrach as an bPlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe a chomhordú. Ar na príomhréimsí freagrachta eile tá cur i bhfeidhm ghnéithe LEADER den Chlár Forbartha Tuaithe 2014-2020 agus raon eile scéimeanna a sheachadadh,

lena n-áirítear Scéim Áineasa Tuaithe, Scéim na Siúlóidí Tuaithe, scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte agus CLÁ‏R. Is tosaíochtaí lárnacha freisin iad líonra Oifigí an Phoist a fhorbairt agus seachadadh céimnithe tráthúil leathanbhanda.

Nuacht is Déanaí

Polasaithe & Tionscnaimh

Bain úsáid as na naisc le tuilleadh a fhoghlaim faoi na tionscnaimh go léir agus an clár atá ar fáil.